همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

National Conference of aquatic research and aquatic ecosystems

پوستر همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۱ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سواد کوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستمهای آبی

محورهای همایش:
- بیولوژی و اکولوژی آبزیان و اکوسیستم های آبی
- بیوتکنولوژی تکثیر و پرورش آبزیان
- بهداشت و بیماری های آبزیان
- آلاینده ها و آبزیان
- تکنولوژی فرآورده های غذایی آبزیان

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی