اولین همایش آمیزه­های پلیمری پیشرفته در صنایع بسته­بندی

اولین همایش آمیزه­های پلیمری پیشرفته در صنایع بسته­بندی

اولین همایش آمیزه­های پلیمری پیشرفته در صنایع بسته­بندی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۹ توسط شرکت پارسا پلیمر در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- معرفی مواد و محصولات جدید به شرکت ها و موسسات صنعتی
- ایجاد ارتباط مستقیم بین حلقه های مختلف زنجیره تولید شامل، تامین­کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان بسته بندی، دانشگاه و موسسات نظارتی
- ارایه راه­حل­های جدید با توجه به اشراف بوجود آمده در بخش مواد و آمیزه­های پلیمری برای مشکلات صنعت­گران
- استفاده از پتانسیل­های دانشگاهی شامل پروژه­های انجام شده در دانشگاه خدمات فنی و مهندسی قابل انجام در دانشگاه بوسیله صنایع بسته­بندی