دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی

دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی

پوستر دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی

دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

و جعل فیها روسی من فوقها و برک فیها و...

واودر زمین کوهای استواری قرار داد وبرکاتی در آنها قراردادو...

And he made in it mountains above its surface and he blessed there in and…

 

سوره فصلت آیه 10

 - پترولوژی سنگ های آذرین ودگرگونی

- پترولوژی کانسارهای آذرین ودگرگونی

- مدل سازی پترولوژیکی وپتروژنز

- پترولوژِی وژئوتوریستم

- ارتباط پترولوژی و معدن کاری

- کاربرد پترولوژی در پی جویی واکتشاف ذخایر معدنی

- نقش پترولوژِی در مطالعات زیست محیطی وزمین پزشکیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی