هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها

هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها

07th APEF International Conference on East and West Asia Trade and Economic Relations Opportunities, Challenges and Outcomes

هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها