اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری

اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری

1st National Conference of Aquatic Organisms and Aquaculture Development

پوستر اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری

اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- ژنتیک آبزیان پرورشی

- اکولوژی و بیولوژی آبزیان

- تغذیه و اصول غذادهی آبزیان

- معرفی گونه های جدید جهت آبزی پروری

- تولید غذای زنده و نقش آن در توسعه آبزی پروری

- تکثیر آبزیان و نقش آن در توسعه آبزی پروری

- بازسازی ذخایر و نقش صید در توسعه آبزی پروری

- ارزیابی اثرات زیست محیطی در توسعه آبزی پروری

- نقش فرآوردهای نوین شیلاتی در توسعه علوم و صنایع شیلاتی