شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

پوستر شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22 در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹ توسط شهرداری تهران و شرکت اندیشه سرای شهر، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

محورهای همایش:
1-  نوع‌شناسی ( تیپولو‍ژی) برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی کاربردی در منطقه 22

در حوزه‌های ( سلامت شهری، آموزش و مشارکت‌های شهروندی، ورزش همگانی، فرهنگ شهری، آسیب‌های اجتماعی، امور بانوان و خانواده، کارآفرینی)

2-بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، شورایاری‌ها و افراد گروه‌های اثرگذار محلات در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی:
      مدیریت محله
      برون‌سپاری فعالیت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی
      شاخص‌ها و استاندارد‌های مورد انتظار مدیریت شهری از مدیریت محله محور

3-ویژگی‌های خاص و متمایز منطقه 22 در طراحی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی
      موقعیت جغرافیایی و طبیعی
      گردشگری ( قطب آینده گردشگری تهران)
      بافت و ترکیب جمعیتی، سنی، تحصیلی

4- بررسی و احصاء زمینه‌های فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در منطقه 22
      بررسی موانع و مشکلات اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار
      نیازهای آموزشی مرتبط با سلامت شهروندان
      مشکلات همگانی کردن ورزش شهروندی
      کاهش آسیب‌های اجتماعی منطقه
      جلب مشارکت شهروندان در مراسم و مناسبت‌های فرهنگی

5- هم‌افزایی برنامه‌های اجتماعی  و فرهنگی در تعامل با یکدیگر (در حوزه‌های 7گانه)
6- بررسی نگرش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نسبت به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی
7- شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی و تبلیغات برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی متناسب با بافت کالبدی و اجتماعی منطقه