جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

پوستر جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2  شهر تهران

جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط شهرداری تهران و شرکت اندیشه سرای شهر، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران محورهای همایش:
نقش ورزش همگانی در سلامت گروه های مختلف اجتماعی در منطقه 2
عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای ورزش همگانی در منطقه 2
بررسی نقش تعاملی سازمان های دولتی ، سازمان های مردم نهاد و اداره ورزش شهرداری تهران منطقه 2 در جهت توسعه ورزش همگانی در سطح منطقه
نقش ورزش در توسعه روابط اجتماعی در بین شهروندان ساکن در محلات منطقه 2
بررسی نیازهای ورزش و تفریحی شهروندان ساکن در منطقه 2 به تفکیک سن و جنس


مقالات پذیرش شده در جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران