همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

پوستر همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۴ توسط شورای فرهنگی عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تایباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای موضوعی  :

 1- اخلاق تجارت در سیره و سخنان امام حسین (علیه السلام)   

1-1 : اخلاق در معاملات

1-1-1 : صداقت در داد و ستد

2-1-1: قناعت به سود معقول

3-1-1: سوء استفاده نکردن از نیاز دیگران

4-1-1: عدم احتکار

5-1-1: غش، کم فروشی و فریبکاری در معاملات

6-1-1: شبکه توزیع در بازار

7-1-1: نظام جامع نظارتی در بازار

8-1-1: معاملات نامشروع

9-1-1: اخلاق در بیع متقابل

 

2-1 : اخلاق در کسب و کار

1-2-1: انگیزه الهی در انجام کار

2-2-1: پاکی در محیط کار

3-2-1: امانت داری کارکنان

4-2-1: عدم کم کاری

5-2-1: انضباط و وجدان کاری

 

2-    اخلاق حاکمیتی یا حاکمیت اخلاق در سیره و سخنان امام حسین (علیه السلام)    

1-2: حکومت بر مبنای عدالت یا اخلاق مداری

2-2: اخلاق حاکمیت با مردم

3-2: اخلاق حاکمیت با کارگزاران

4-2: اخلاق حاکمیت در روابط بین الملل

5-2: جایگاه اخلاق در جامعه

6-2: اخلاق، رویکرد دینی یا اجتماعی؟

 

3-   اخلاق مدیریت در سیره و سخنان امام حسین (علیه السلام)

1-3 : اخلاق و مدیران  

1-1-3 : شرایط علمی و اخلاقی مدیران (مدیریت علمی و اخلاق محور)

2-1-3 : صفات اخلاقی مدیر

3-1-3 : انگیزه الهی در مدیریت مدیر

4-1-3 : نحوه برخورد مدیر با ارباب رجوع

5-1-3 : عدم زیاده خواهی و زیاده روی مدیر در بیت المال

6-1-3 : وجدان کاری مدیر

7-1-3 : نظم کاری مدیر

8-1-3 : اشرافی نبودن مدیر و محیط کار مدیر

9-1-3 : عدم تکبر در رفتار و برخورد مدیر

10-1-3 : روش تنبیه و تشویق مدیران برای زیردستان

 

2-3 : اخلاق کارکنان

1-2-3 : انتظار معقول از مدیر

2-2-3 : بی اعتنا نبودن به حقوق دیگران

3-2-3 : عدم بدگویی و غیبت از مافوق و زیردست

4-2-3 : عدم چاپلوسی و تملق مافوق  و سایرین

5-2-3 : تلاش گفتاری و عملی در جهت بهبود و کیفیت بخشی خدمت رسانی سازمان متبوع خود

 

-4امام حسین(ع) از دیدگاه  اهل سنت

:1-4 شخصیت و جایگاه امام حسین(ع) در احادیث فریقین

2-4 :جایگاه امام حسین(ع) از دیدگاه ائمه مذاهب اسلامی

3-4 :قیام امام حسین(ع) از نظر علماء و بزرگان مذاهب اسلامی

:4-4 یزید، حکومت و جنایات وی از دیدگاه مذاهب اسلامی

5-4 :کتاب شناسی قیام امام حسین(ع) از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 -5تربیت حسینی

 :1-5مبانی و اصول تربیتی دراندیشه های امام حسین(ع)

 2-5:ساختار ارکان و خاستگاه های تربیتی در اندیشه امام حسین(ع)

 :3-5کرامت انسان در اندیشه و سیره امام حسین(ع)

 :4-5چالش ها و تهدیدها در نظام تربیتی جهان امروز و آسیب شناسی تربیتی دینی بر مبنای سخنان امام حسین(ع)

 5-5:جایگاه اندیشه های تربیتی امام حسین(ع) در متون درسی

6-5:راهکارهای کاربست اندیشه های تربیتی امام حسین(ع)

 

6-عاشوراپژوهی ومحرم پژوهی

:1-6نقدی بر نظرات مخالفان عاشورا

:2-6نقد تحریفاتعاشورا

:3-6عاشورا وامام حسین(ع)

4-6:محرم وعاشورا وآداب عزاداری

5-6:رابطه محرم وعاشورا بافریضه امر به معروف ونهی از منکر

6-6:اهل سنت وگرامیداشت محرم وعاشورا

7-6 :نقدی بر اعتقادات وهابیت ومحرم وعاشورا

8-6 :عاشورا و قیام امام حسین(ع) در شعر شاعران اهل سنت

9-6:نقش قیام عاشورا در شکل گیری جنبش ها و نهضت های اسلامی

10-6:انقلاب اسلامی ایران، تبلور حادثه عظیم عاشورا

11-6:بزرگداشت شعائر اسلامی در پرتو عزاداری محرم وصفراز دیدگاه مذاهب اسلامیمقالات پذیرش شده در همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی