سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

حوزه مدیریت
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-بازاریابی داخلی- بازرگانی بین الملل
-مدیریت صنعتی و صنایع
-سیستم- تولید و عملیات- زنجیره تامین- پژوهش عملیاتی- پروژه- فرآیندها- لوژستیک- چابکی- کیفیت فراگیر- تعالی سازمانی- -بهره وری- عملکرد- روشهای حل مسئله- شش زیگما- تولیذ ناپ
-مدیریت دولتی
-مدیریت فناوری اطلاعات
-مدیریت کارآفرینی
-نوآوری سازمان، مدیریت کسب و کار
-مدیریت مالی
-بودجه بندی سرمایه ای- ریسک- استراتژی ها- سرمایه گذاری- مالی، رفتاری- مالی، شرکتها
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
- مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
-مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
-مدیریت تکنولوژی
-مدیریت سیستمها، پویایی سیستم

گرایش حسابداری
-حسابداری دولتی و پاسخگویی 
-سیستم های اطلاعات حسابداری 
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 
-تولید و حسابداری مدیریت 
-اثر بخشی گرایشات حسابداری 
-حسابداری سرمایه فکری 
-حسابداری محیط زیست 
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری 
-لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها 
-اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی 
-مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی 
-تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت 
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
-روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها 
-استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
-نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری
-کاربرد اینترنت در حسابداری
-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی 
-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
-حسابرسی وچالش های پیش رو 
-حسابرسی عملکرد مدیریت 
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری