همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

پوستر همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه عمار ولایت در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش:

 مفهوم­ شناسی کارآمدی در دین
- کارآمدی مدیریت دینی در انقلاب اسلامی
- نقش مدیریت دینی در مهندسی و برنامه ­ریزی
- چگونگی ابتنای برنامه ­ریزی و اداره جامعه بر مبنای دین
- بررسی مفهوم کارآمدی دین در عرصه­ های جامعه (اقتصاد، سیاست و فرهنگ)
- کارآمدی دین، استنباط و اجتهاد
- تکلیف­ گرایی و کارآمدی دین
 

کارآمدی دین در رویکرد جامعه شهری
- تأثیر بهره­ مندی جامعه شهری از مدیریت دینی
- نقش و تأثیر مدیریت دینی در جامعه از منظر قرآن و عترت
- نقش دین در مدیریت کلان جامعه شهری و برقراری عدالت اجتماعی
- تأثیر مدیریت دینی در بهبود روابط اجتماعی و ساختار شهری
- راهکارهای تفکیک جنسیتی در مدیریت جامعه شهری
- مفهوم­ شناسی فضاسازی (المان­ های) شهری متأثر از مدیریت دینی
- کارآمدی دین در مدیریت بحران و برنامه­ ریزی استراتژیک
- کارآمدی مدیریت دینی در هدایت سرمایه و ثروت در بهبود زیرساخت­ های شهری و رفاه عمومی
- تأثیر مدیریت دینی بر فقر­زدایی و ایجاد خدمات متوازن در جامعه شهری
- مدیریت دینی و تأثیر آن بر توسعه و رشد زیرساخت­ های جامعه شهری
- اصول راهبردی دین در اداره جامعه با رویکرد زیر ساخت­ های شهری و توازن سرمایه
 

کارآمدی دین در رویکرد جهانشمول و روابط بین­ الملل
- تنظیم روابط بین­ الملل از منظر مدیریت دینی
- نقش و میزان تأثیرگذاری دین در جهان پسامدرن
- اطلاع­ رسانی و تبلیغ باورهای دینی در روابط بین­ الملل
- بررسی جامعه شناختی نقش مدیریت دینی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جهانی
-  مفهوم کارآمدی اقتصاد دینی در فرآیند توسعه، رشد و رفاه جامعه بین­ الملل
- کار آمدی مدیریت دینی در توسعه رشد پایدار و اقتصاد پویای جامعه جهانی
- برتری فرضیه مدیریت دینی بر سکولاریسم و مدرنیسم در جهت فقرزدایی و رفاه عمومی
-  توانمندی مدیریت دینی در توسعه اقتصاد سالم و رفاه عمومی در جامعه جهانی
-  نقش و جهت­ گیری مدیریت حاکم بر جهان امروز و نحوه اثرگذاری بر آن
 

نقش کارآمدی دین در حوزه منابع انسانی
- پویایی مدیریت دینی در پیشرفت و تحول منابع انسانی
- نقش دین در مدیریت معنوی و فکری و چگونگی چینش منابع انسانی
- معناشناسی نقش دین در مدیریت جامعه پیشرفته و مدرن
-  مفهوم­ شناسی تأثیر دین در تحقق توسعه همه جانبه جامعه مبتنی بر نیروی انسانی
- تأثیر و نقش مدیریت دینی در ایجاد فرهنگ نشاط و امید در جامعه انسانی
- تأثیر و نقش رهبری دینی در مدیریت بحران جوامع و ایجاد نشاط عمومی
- نقش مدیریت دینی در تربیت و عدم هویت­ گریزی جامعه بشری از فطرت خویش
- آسیب­ شناسی مدیریت دینی در جامعه انسانی
- نقش کارآمدی مدیریت دینی در بهبود سلامت اداری و اجتماعی
- کار آمدی مدیریت دینی در توزیع ثروت و شیوه­ های مقابله با توزیع نابرابری آن
- جامعیت مدیریت دینی در نگرش به معنویت، اقتصاد و معیشت جامعه بشری
- کارآمدی مدیریت دینی در اقتصاد سالم و گردش سرمایه در جامعه بشری
- ویژگی­ های رفاه عمومی و اقتصاد سالم در جامعه اسلامی از منظر مدیریت دینی
- نقش ارزش­های دینی در رشد اقتصادی و معیشتی جامعه بشری
- نقش و تأثیر مدیریت دینی در خودکفایی و اقتدار مالی و سلامت جامعه بشری
- کارآمدی مدیریت دینی در آفت­ شناسی مفاسد اجتماعی، اقتصادی و شکاف طبقاتی
- تأثیر کارآمدی مدیریت دینی در عزت و اقتدار جامعه بشری
- کارآمدی دین و مدیریت دینی در پیاده­ سازی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
- کارآمدی دین و مدیریت دینی در مقابله با فتنه­ های گوناگون
- مبانی نظارتی جامعه از منظر دین
- اداره جامعه در سیره پیامبر(ص) و امامان(ع)
- مدیریت دینی در تقابل با جهت­ های غیردینی (مانند سکولاریسم و لائیسیسم)
- نقش فرهنگ دینی و امور زیرساختی دینی در پیشرفت جامعه و مقابله با آسیب­ها در عرصه فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی
- دین مدرنیزه، مدرنیته دینی یا راه سوم؟