اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم

اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم

اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم  با حمایت موثر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سیویلیکا، کنسرسیوم محتوی ملی با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و تبادل نظر در مورخ دوم اسفند ماه در محل سالن همایش های بین المللی رازی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  برگزار خواهد شد.​

 

محورهای همایش:

محور 1:  نوع شناسی سوءمصرف مواد
مواد صنعتی اعتیاد آور (کراک،شیشه...)
سوء مصرف مواد و وسایل ارتباط جمعی
شیوه های دسترسی به مواد
سوء مصرف مواد و ویژگی های شخصیتی
نقش قوانین ناهماهنگ در افزایش سوء مصرف مواد

محور 2:  تاثیر مواد بر سلامت
سلامت جسمی و سوء مصرف مواد
سلامت روانی و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مصرف مواد
سلامت اجتماعی و سوء مصرف مواد
سلامت خانواده و سوء مصرف مواد

محور 3 : سبب شناسی، پیشگیری_ درمان
نقش باورهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد
نقش رسانه های ارتباط جمعی
نقش نیروهای انتظامی و نظامی در پیشگیری از سوء مصرف مواد
نقش آموزش وپرورش در پیشگیری از سوء مصرف مواد
نقش مراکز مشاوره در ترک اعتیاد
جایگاه و نقش مراکز غیر دولتی در ترک اعتیاد
نقش زمینه های فرهنگی، اقتصادی، واجتماعی
درمانهای دارویی، روان شناختی و جامعه محور
مداخله در بحران سوء مصرف مواد

محور 4:  رفتارهای پرخطر
بیماری های روانپزشکی و رفتارهای پرخطر
باورهای فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر جنسی
جنبه هاتی حقوقی رفتارهای پرخطر
نقش آموزش در پیشگیری از رفتارهای پرخطر
بیماریهای عفونی و رفتارهای پرخطر
اعتیاد و رفتارهای پرخطر
جنبه های اقتصادی ، رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر و گروه های خاص
رفتارهی پرخطر و ابعاد فرهنگی، مذهبی، معنوی

محور 5:  آینده اعتیاد
اعتیاد و آسیب های نوپدید
آینده اعتیاد و راه های مقابله با آن
نقشه نوین مبارزه با مواد مخدر
تغییر الگوی مصرف
شناسایی و توانمندسازی گروه های در معرض خطر آینده اعتیاد
نقش آموزش در آینده اعتیاد

محور 6:  طب اعتیاد
تشخیص و درمان عوارض بالینی سوء مصرف مواد

محور 7: اختلالات روانپزشکی همراه سوء مصرف مواد و اعتیاد
تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی

محور 8:  رفتارهای جنسی و سوء مصرف مواد
اختلالات و ناهنجاریهای فیزیولوژیک
اختلالات و ناهنجاریهای رفتاری

محور 9:  مداخلات غیر دارویی در سوء مصرف مواد
رویکرد عصبی، شناختی و رفتاری

محور 10:  روشهای تشخیص سوء مصرف مواد
ابعاد عصبی و ابعاد بیوشیمیایی

محور 11 : مداخلات زیستی در پیشگیری از مصرف مواد
رویکرد های محیطی
رویکردهای اجتماعی و فردی – شناختی

محور 12 :  سوء مصرف و اعتیاد الکل
پیشگیری از سوء مصرف
عوارض سوء مصرف
تشخیص و درمان

محور 13:  اعتیادهای نوپدید به مواد محرک
پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد های نو
وضعیت کنونی و آینده پژوهی سوء مصرف مواد محرک در ایران و جهان

محور 14:  پژوهش های پایه از ژن ها تا نمونه های حیوانی در مسیر پیشگیری و درمان اعتیاد

محور 15:  روشهای پژوهش و سنجش در مطالعات اعتیاد
روش های انسانی و حیوانی


محورهای سلامت روان:
مشاوره و سلامت روان
معضلات اجتماعی و سلامت روان
سالمندان و سلامت روان
هنجار یابی و آزمون سازی در حیطه سلامت روان
نقش مشاوره در پیشگیری و درمان اعتیاد
بهداشت روان و اشتغال
خانواده ،سبک زندگی وسلامت روان
بهداشت روان و ازدواج
توانبخشی و سلامت روان
بهداشت روان و مهارت زندگی دانشجویان
فشارهای عصبی و استرس های شغلی در سازمان و سلامت روان
مذهب، معنویت و سلامت روان
ماهیت و اهمیت رفتار سازمانی در سازمان
رویکردها و یافته های نوین در قلمرو بهداشت روان