اولین جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم

اولین جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم

پوستر اولین جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم

اولین جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲ توسط شرکت بهین صنعت یام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای جشنواره:

-  تکنولوژی ساخت، عملیات حرارتی و آندایز
-  حوزه های کاربردی صنایع آلومینیوم
-  فناوری نانو در صنعت آلومینیوم
-  توسعه، بازار و اقتصاد صنعت آلومینیوم
-  تحول معماری نوین با صنعت آلومینیوم