همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران

One Hundred Years of Contemporary Iranian Architecture and Urban Planning Conference

پوستر همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط سازمان نظان مهندسی ساختمان استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

محورهای اصلی همایش:

معماری:

  • آسیب شناسی معماری معاصر ایران
  • تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
  • پارادایم های معماری معاصر ایران
  • خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
  • سنت در معماری معاصر ایران

شهرسازی:

  • سیما و منظر شهری / توسعه شهری معاصر
  • تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
  • تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر ایران


مقالات پذیرش شده در همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران