همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی

همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی

پوستر همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی

همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-تبادل اطلاعات و فراهم شدن زمینه ای برای دستیابی به آخرین یافته های پژوهشی در ارتباط با مقوله های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی

-ایجاد زمینه ای نو در تلفیق علوم مختلف مرتبط با گرایش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

محورهای همایش:

- ارتباط بین فیزیولوژی، مدیریت، حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی در جنبه های مختلف ورزشی،

- نقش و جایگاه علوم تلفیقی در بهبود کیفیت زندگی و ورزش،

-اهمیت مدیریت زیست محیطی و پایش آلودگی در مجموعه ها و اماکن ورزشی،

-ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری  در سازمان های مختلف با تاثیر پذیری از گرایشهای مختلف تربیت بدنی

-استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه حرکات اصلاحی

-استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه رفتار حرکتی

-استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه فیزیولوژی ورزشی

-استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه حرکات اصلاحی

-استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه بیومکانیک ورزشی

-بهبود وضعیت سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی کارکنان و تاثیر آن بر بهره وری سازمان

-ارتباط و نقش علوم مهندسی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

- نقش و جایگاه علوم تلفیقی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی به منظورارتقای سلامت خانواده‌ و جامعه

- آسیب شناسی سلامت نوجوانان و جوانان از دیدگاه علم فیزیولوژی ورزشی، مدیریت و رفتار حرکتی و...

-تلاش در جهت برنامه ریزی بهتر اوقات فراغت با بهره گیری از علوم تلفیقی

- ارتقای کیفیت کار ورزشکاران حرفه ای و آماتور از طریق بکارگیری علوم نوین در تربیت بدنی،

-تلفیق گرایشهای مختلف تربیت بدنی با علوم پزشکی، پایه و مهندسی