سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

39th Annual Iranian Mathematics Conference

سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ تا ۶ شهریور ۱۳۸۷ توسط انجمن ریاضی ایران و دانشگاه شهید باهنر در شهر کرمان برگزار گردید.