نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

Annual Industrial Engineering Conference

نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات محوری مقالات عبارت اند از:

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) 
برنامه ریزی منابع تولید (MRP) 
برنامه ریزی و زمانبندی پیشرفته (ASP) 
کنترل کیفیت 
کاربرد عملکرد کیفیت (TQM,QS,ISO,QFD,QC,…) 
مدیریت استراتژیک 
روشهای تولید 
مدیریت و کنترل پروژه 
برنامه ریزی حمل و نقل 
مکان یابی و جانمائی تسهیلات 
تحقیق در عملیات (OR) 
ارزیابی کار و زمان 
برنامه ریزی استراتژیک (با تکیه بر ارائه گزارش از نمونه های کاربردی) 
طراحی کارخانه
نگهداری و تعمیرات
سیستمهای اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات
هوش مصنوعی در مهندسی صنایع
مدیریت دانش
مهندسی معکوس
بهره وری
مهندسی همزمان
مهندسی سیستم ها
آنالیز تصمیم گیری
تئوری احتمالات و آمار
و دیگر مباحث مرتبط