دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی

دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی

2nd Applied Hydrodynamics Conference

پوستر دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی

دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشکده مهندسی مکانیک در شهر تهران برگزار گردید.


دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران توسط دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد.
هدف از اجرای این همایش، ایجاد فرصتی یک روزه می باشد که در طی آن، آخرین یافته های علمی و فنی پژوهشگران عرضه می شود و کارشناسان، مدیران صنایع، پژوهشگران و طراحان با نیازها و توانمندی های یکدیگر آشنا می شوند.

 


محورهای همایش:

- ارزیابی و کنترل تجربی و نظری نیروهای وارد بر اجسام غوطه ور و شناور
- کاویتاسیون طبیعی و هوادهی شده
- سیستم های کاهش درگ
- سیستم های رانش
- آکوستیک در زیر آب
- سامانه های دریایی
- نیازمندیها، چالشها و افقهای آینده در صنایع مرتبط با هیدرودینامیک کاربردی