دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

پوستر دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
·         نقش ترویج در افزایش عملکرد گیاهان
·         آموزش و توسعه روستایی
·         آمایش برنامه درسی در کشاورزی
·         نقش ترویج در اکوتوریسم
·         نقش ترویج در بهینه سازی منابع کشاورزی
·         نقش ترویج در سلامت و امنیت غذایی
·         نقش ترویج در سیاست گذاری های کشاورزی
·         نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 
آب و خاک 
·         تغذیه خاک های کشاورزی
·         رابطه آب و خاک و گیاه
·         خاک شناسی
·         اقلیم شناسی
·         اصلاح خاک های شور و قلیایی
·         اصلاح خاک های اسیدی
·         مدیریت بهره برداری از منابع آب
·         هیدرولوژی
·         مباحث نوین در آب و خاک
·         کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
·         تغذیه در خاک ها
·         روشهای مصرف کود در خاک
·         نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی
·         بهره برداری بهینه از منابع پایدارآب وخاک
·         خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
·         مدیریت اطلاعات خاک
·         آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 
زیست فناوری
·         ایمنی زیستی
·         مهندسی ژنتیک
·         استانداردهای زیست فناوری
·         کشاورزی زیستی
·         تنوع زیستی
·         علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
·         هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 
کشاورزی پایدار
·         انرژی های نو
·         کشاورزی ارگانیک
·         اکوتوریسم
·         توسعه پایدار در کشاورزی
·         اگروتوریسم
·         معماری و توسعه پایدار
·         نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
·         مباحث نوین در کشاورزی پایدار
·         نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
·         نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
·         کشاورزی ارگانیک و پایدار
 
IT در بخش کشاورزی 
·         فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی
·         امکان سنجی و نیازسنجی بازارهای مصرف ملی و بین المللی
·         ترکیب روش های علمی و عملی
·         نقش IT در پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
·         نقش IT در اقتصاد کشاورزی
·         نقش IT در امکان سنجی بازار مصرف کشاورزی
·         سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
·         کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
·         سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 
منابع طبیعی و محیط زیست
·         آلاینده های محیطی
·         روشهای پالایش در منابع طبیعی و محیط زیست
·         ریزگردها و روشهای مقابله با آنها
·         تغییر اقلیم
·         استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی و محیط زیست
·         حقوق محیط زیست
·         مباحث نوین در منابع طبیعی و محیط زیست
·         مباحث نوین در علوم جنگل و مرتع
·         توسعه پایدار در منابع طبیعی
·         ریزگردها و مدیریت آنها در منابع طبیعی
·         تجمع زیستی آلاینده های زیست محیطی در زنجیره غذایی
·         هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
·         محیط زیست و توسعه پایدار
·         پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
·         محیط زیست و آمایش سرزمین
 
گیاه پزشکی
·         پدافند غیر عامل در بخش گیاهپزشکی
·         بیماری های گیاهی
·         آفات گیاهی
·         علف های هرز
·         مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز و توسعه پایدار
·         بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
·         گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار
·         شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
·         تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
·         حشره شناسی کشاورزی
·         تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
·         مباحث نوین در گیاهپزشکی
 
فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی 
·         انرژی های نو
·         مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
·         فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم
·         مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی
·         کاربرد بیوتکنولوژی و کشت­بافت در علوم کشاورزی
·         مباحث نوین در فناوری های کشاورزی
 
علوم صنایع غذایی 
·         علوم صنایع غذایی
·         امنیت غذایی
·         صنایع تبدیلی
·         بهداشت غذایی
·         مسمویت غذایی
·         فرآوری مواد غذایی گیاهی
·         فرآوری مواد غذایی لبنی
·         فرآوری مواد غذایی گوشتی
·         بیماریهای عفونی ناشی از مواد غذایی
·         میکروب شناسی مواد غذایی
مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
·         محصولات تراریخته
·         بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
·         روشهای جدید به نژادی در گیاهان
·         بیوتکنولوژی
·         کشت بافت
 
مدیریت و اقتصاد کشاورزی
·         اقتصاد کشاورزی
·         مباحث مدیریت کشاورزی
·         مشاغل خانگی در بخش کشاورزی
·         سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
·         سیاست گذاری در بخش تولید
·         الگوهای حمایتی بخش کشاورزی
·         موانع اشتغال در بخش کشاورزی
·         سیاست گذاری در بخش اشتغال
·         کارآفرینی در کشاورزی
·         مدیریت در بخش تعاونی ها
·         بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
·         ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
·         نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی
 
علوم زراعت
·         تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
·         کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
·         کاربردهای نانو تکنولوژی در علوم زراعت
·         تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
·         زراعت ملکولی
·         روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
·         مباحث نوین در زراعت
·         مدل سازی در زراعت
·         معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
·         روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
·         اگروتروریسم
·         مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
·         اگروتوریسم
·         نهاده های تولید و محصولات کشاورزی
·         تولید پایدار کشاورزی در عرصه های شور
·         بررسی اثرات کاربرد فناوری های نوین (هسته‌ای، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) در اصلاح روش‌های تولید
·         نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم
·         چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم
·         علوم تکنولوژی نهال و بذر
·         فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
·         گیاه­ پالایی
·         فناوری‌های نوین بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی
·         فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی
 
شیلات و آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیات
صید و بهره برداری
تغذیه آبزیان
بهداشت و بیماری های آبزیان
کاربرد فناوری های نوین در علوم شیلات و آبزیان
 
علوم دامی 
بهداشت، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
تهدیدات زیستی دام و طیور
نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی دام و طیور
 ژنتیک و اصلاح نژاد
 
علوم باغبانی
·         کشت گلخانه ای
·         ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
·         به نژادی گیاهان باغی 
·         بیوتکنولوژی پس از برداشت
·         کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
·         تغذیه گیاهان باغی
·         کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
·         روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی
·         هیدروپونیک
·         سبزی و صیفی
·         عملیات پس از برداشت
·         کشت های گلخانه ای
·         گیاه پزشکی در باغبانی
·         سازه های گلخانه ای
·         مبانی افزایش عملکرد در باغبانی
·         تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
·         کاربردهای نانو در باغبانی
·         کود و تغذیه در باغبانی
·         الگوهای کشت در باغبانی
·         گیاهان دارویی باغی
·         مدیریت بیماریها در گیاهان باغی
·         مدیریت علف های هرز در گیاهان باغی
·         مدیریت آفات در گیاهان باغی
 
 
گیاهان دارویی
·         اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی
·         فرآوری، بسته بندی و صنعت  گیاهان دارویی
·         گیاهان دارویی و بهره برداری از منابع طبیعی
·         گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی
·         فرآوری گیاهان دارویی
·         زیست شناسی گیاهان دارویی
·         فارماکولوژی گیاهان دارویی
·         میکروبیولوژی گیاهان دارویی
·         گیاهان دارویی و طب سنتی
·         گیاهان دارویی، اقتصاد و بازاریابی
·         سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی  گیاهان دارویی
·         مهارت‌ها و اشتغال زایی گیاهان دارویی
·         گیاهان دارویی و گردشگری
·         گیاهان دارویی و مبارزه با آفات
·         سایرمحورهای مرتبط با گیاهان دارویی
 
نانو تکنولوژی در کشاوزی 
·         نقش نانو ذرات در کشاورزی
·         نانو حسگرها در کشاورزی
·         نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
·         نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
·         تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
·         سمیت نانو ذرات
·         نانو کامپوزیت ها در کشاورزی
·         نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
·         کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی
·         کاربرد نانو ذرات در گیاهان دارویی
·         نقش نانو فیلترها در کشاورزی
·         کاربرد نانو تکنولوژی صنایع غذایی
·         کاربرد نانو تکنولوژی در علوم دامی
·         کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست و منابع طبیعی

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه