اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

1st Agriculture & Development Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

-  نقش ترویج در افزایش عملکرد گیاهان

-آموزش و توسعه روستایی

- آمایش برنامه درسی در کشاورزی

-  نقش ترویج در اکوتوریسم

-  نقش ترویج در بهینه سازی منابع کشاورزی

-  نقش ترویج در سلامت و امنیت غذایی

- نقش ترویج در سیاست گذاری های کشاورزی

-  نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

آب و خاک 

- تغذیه خاک های کشاورزی

- رابطه آب و خاک و گیاه

- خاک شناسی

- اقلیم شناسی

-  اصلاح خاک های شور و قلیایی

- اصلاح خاک های اسیدی

- مدیریت بهره برداری از منابع آب

-هیدرولوژی

- مباحث نوین در آب و خاک

-  کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

-   تغذیه در خاک ها

-   روشهای مصرف کود در خاک

-  نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی

-   بهره برداری بهینه از منابع پایدارآب وخاک

-   خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار

-   مدیریت اطلاعات خاک

-    آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

زیست فناوری

-  ایمنی زیستی

-   مهندسی ژنتیک

-   استانداردهای زیست فناوری

-   کشاورزی زیستی

-   تنوع زیستی

-   علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

-   هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

کشاورزی پایدار

-   انرژی های نو

-   کشاورزی ارگانیک

-  اکوتوریسم

-   توسعه پایدار در کشاورزی

-   اگروتوریسم

-   معماری و توسعه پایدار

-   نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

-   مباحث نوین در کشاورزی پایدار

-    نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

-  نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

-   کشاورزی ارگانیک و پایدار

IT در بخش کشاورزی 

-  فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی

-   امکان سنجی و نیازسنجی بازارهای مصرف ملی و بین المللی

-  ترکیب روش های علمی و عملی

-  نقش IT در پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

-  نقش IT در اقتصاد کشاورزی

-   نقش IT در امکان سنجی بازار مصرف کشاورزی

-  سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار

-   کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی

-   سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

منابع طبیعی و محیط زیست

-   آلاینده های محیطی

-   روشهای پالایش در منابع طبیعی و محیط زیست

-   ریزگردها و روشهای مقابله با آنها

-  تغییر اقلیم

-   استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی و محیط زیست

-   حقوق محیط زیست

-   مباحث نوین در منابع طبیعی و محیط زیست

-   مباحث نوین در علوم جنگل و مرتع

-  توسعه پایدار در منابع طبیعی

-  ریزگردها و مدیریت آنها در منابع طبیعی

-   تجمع زیستی آلاینده های زیست محیطی در زنجیره غذایی

-   هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار

-  محیط زیست و توسعه پایدار

-   پدافند غیرعامل و امنیت زیستی

-  محیط زیست و آمایش سرزمین

گیاه پزشکی

-  پدافند غیر عامل در بخش گیاهپزشکی

-   بیماری های گیاهی

-   آفات گیاهی

- علف های هرز

-   مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز و توسعه پایدار

-  بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار

-    گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار

-   شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

-  تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

-  حشره شناسی کشاورزی

-  تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی

-   مباحث نوین در گیاهپزشکی

فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی 

-  انرژی های نو

-  مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار

-   فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم

-   مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی

-  کاربرد بیوتکنولوژی و کشت­بافت در علوم کشاورزی

-   مباحث نوین در فناوری های کشاورزی

علوم صنایع غذایی 

-   علوم صنایع غذایی

-   امنیت غذایی

-  صنایع تبدیلی

-  بهداشت غذایی

-   مسمویت غذایی

-   فرآوری مواد غذایی گیاهی

-    فرآوری مواد غذایی لبنی

-   فرآوری مواد غذایی گوشتی

-   بیماریهای عفونی ناشی از مواد غذایی

-   میکروب شناسی مواد غذایی

مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

-  محصولات تراریخته

-  بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

-   روشهای جدید به نژادی در گیاهان

-  بیوتکنولوژی

-  کشت بافت

مدیریت و اقتصاد کشاورزی

-   اقتصاد کشاورزی

-  مباحث مدیریت کشاورزی

-    مشاغل خانگی در بخش کشاورزی

-  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- سیاست گذاری در بخش تولید

-   الگوهای حمایتی بخش کشاورزی

-  موانع اشتغال در بخش کشاورزی

-   سیاست گذاری در بخش اشتغال

-   کارآفرینی در کشاورزی

-   مدیریت در بخش تعاونی ها

-  بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی

-   ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار

-  نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی

علوم زراعت

-  تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

-   کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

- کاربردهای نانو تکنولوژی در علوم زراعت

-  تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

-   زراعت ملکولی

-   روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

-   مباحث نوین در زراعت

-   مدل سازی در زراعت

-    معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

-   روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

-    اگروتروریسم

-   مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

-   اگروتوریسم

-  نهاده های تولید و محصولات کشاورزی

-   تولید پایدار کشاورزی در عرصه های شور

-   بررسی اثرات کاربرد فناوری های نوین (هسته‌ای، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) در اصلاح روش‌های تولید

-   نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم

-    چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم

-   علوم تکنولوژی نهال و بذر

-   فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی

-   گیاه­ پالایی

-   فناوری‌های نوین بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی

-  فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی

شیلات و آبزیان

-تکثیر و پرورش آبزیات

-صید و بهره برداری

-تغذیه آبزیان

-بهداشت و بیماری های آبزیان

-کاربرد فناوری های نوین در علوم شیلات و آبزیان

علوم دامی 

-بهداشت، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

-نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

-تهدیدات زیستی دام و طیور

-نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی

-دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

-کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

-کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

-جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

-بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

-تغذیه دام و طیور

-فیزیولوژی دام و طیور

- ژنتیک و اصلاح نژاد

علوم باغبانی

- کشت گلخانه ای

-  ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

- به نژادی گیاهان باغی 

-  بیوتکنولوژی پس از برداشت

-   کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

-  تغذیه گیاهان باغی

-  کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

-  روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی

-  هیدروپونیک

-  سبزی و صیفی

-  عملیات پس از برداشت

-  کشت های گلخانه ای

-   گیاه پزشکی در باغبانی

-  سازه های گلخانه ای

-  مبانی افزایش عملکرد در باغبانی

-   تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

-  کاربردهای نانو در باغبانی

-  کود و تغذیه در باغبانی

-  الگوهای کشت در باغبانی

-   گیاهان دارویی باغی

-   مدیریت بیماریها در گیاهان باغی

-   مدیریت علف های هرز در گیاهان باغی

-   مدیریت آفات در گیاهان باغی

 

گیاهان دارویی

-  اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی

-  فرآوری، بسته بندی و صنعت  گیاهان دارویی

-   گیاهان دارویی و بهره برداری از منابع طبیعی

- گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی

-   فرآوری گیاهان دارویی

-  زیست شناسی گیاهان دارویی

-  فارماکولوژی گیاهان دارویی

-   میکروبیولوژی گیاهان دارویی

- گیاهان دارویی و طب سنتی

- گیاهان دارویی، اقتصاد و بازاریابی

-  سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی  گیاهان دارویی

-  مهارت‌ها و اشتغال زایی گیاهان دارویی

- گیاهان دارویی و گردشگری

-   گیاهان دارویی و مبارزه با آفات

-  سایرمحورهای مرتبط با گیاهان دارویی

 

نانو تکنولوژی در کشاوزی 

-  نقش نانو ذرات در کشاورزی

-  نانو حسگرها در کشاورزی

-  نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی

- نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

-   تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

-   سمیت نانو ذرات

- نانو کامپوزیت ها در کشاورزی

-  نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

-   کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی

-  کاربرد نانو ذرات در گیاهان دارویی

- نقش نانو فیلترها در کشاورزی

- کاربرد نانو تکنولوژی صنایع غذایی

- کاربرد نانو تکنولوژی در علوم دامی

-  کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست و منابع طبیعیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه