همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

پوستر همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

محورهای اصلی و فرعی کشاورزی در ایران 1404
1- راهبردها، قوانین، سیاست ها و برنامه های توسعه بخش کشاورزی و سند چشم انداز:
- راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی ایران در 1404.
- نقش و سهم بخش کشاورزی در ایران1404.
- عملکرد و برنامه های توسعه و نقد و تطبیق آنها با اهداف برنامه های سند چشم انداز.
- سیاست ها و راهبرد های توسعه کشاورزی جهان در سال 2025 و انطباق آن با سیاست ها و راهبردهای کشاورزی کشور.
- نقش و تأثیر قانون گذاری در بخش کشاورزی مناسب با اهداف سند چشم انداز و خلاء های قانونی.
- هماهنگی راهبردها و سیاست های برنامه پنجم توسعه با سند چشم انداز.

2- امنیت غذائی:
- راهبردها و سیاست های تحقق امنیت غذائی در برنامه های توسعه سند چشم انداز (تولیدات، سلامت، واردات، تراز غذائی و ارزی)
- امنیت غذائی و توسعه پایدار کشاورزی.
- ظرفیت های خود اتکائی محصولات کشاورزی.

3- اقتصاد بخش کشاورزی:
- مطالعه تطبیقی اقتصاد متکی بر کشاورزی.
- خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی.
- سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی.
- هدفمند کردن یارانه ها و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی.
- بورس کالای کشاورزی.
- رقابت پذیری محصولات کشاورزی در بازار های جهانی.
- ارزیابی برنامه های حمایتی بخش کشاورزی در گذشته و پیشنهاد حمایت های مناسب در بخش کشاورزی.
- تغییرات جمعیت، درآمد کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزی و پیشنهاد ها برای آینده.

4- مدیرت و بهره وری منابع در بخش کشاورزی:
- نقش و تأثیر بخش کشاورزی و بهره وری در اقتصاد.
- مدیریت و بهره وری از منابع تولید (آب و خاک) و ارزیابی و پایداری آنها.
- مدیریت و بهره وری از منابع انسانی در بخش کشاورزی.
- بهره وری سرمایه و سایر عوامل و نهادهای تولید بخش کشاورزی.
- مدیریت و بهره برداری از فناوری های نوین و دستاوردهای علمی جدید در بخش کشاورزی.
- مدیرت بهره وری انرژی، IT و ضایعات در بخش کشاورزی.
- تغییر اقلیم تأثیر آن بر بخش کشاورزی.
- مدیریت منابع طبیعی کشور (جنگل، مرتع و منابع ژنتیکی) و ارائه پیشنهاد ها در راستای توسعه و حفاظت آنها.

5- تحقیقات، دانش و فناوری های نوین در بخش کشاورزی:
- بخش کشاورزی و تکنولوژی های جدید (بیو و نانو تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات).
- کشاورزی، تحقیقات و فناوری های نوین در افق 1404.
- آموزش ترویج در بخش کشاورزی در افق 1404.

6- توسعه پایدار روستایی:
- راهبردها و سیاست های توسعه روستایی در ایران 1404.
- ارزیابی برنامه های توسعه روستایی و تطبیق آنها با سند چشم انداز.
- توسعه پایدار روستایی و رابطه آن با محیط زیست، اقتصاد روستایی و خدمات.

7- تعاملات ملی، منطقه ای و بین المللی:
- ارزیابی رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش ها در برنامه های توسعه و ارائه پیشنهادات برای 1404.
- ارزیابی راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی و تعاملات منطقه ای و بین المللی.
- تعاملات بخش کشاورزی با سازمان های منطقه ای و بین المللی.
- اقتصاد و تجارت و تعاملات منطقه ای در بخش کشاورزی.

8 – اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی:
- اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی بر اساس ظرفیت های بهینه تولید با لحاظ تکنولوژی های کارآمد.
- ترویج و تشویق جامعه در اصلاح الگوی مصرف متناسب با ظرفیت های تولید کشور.
- ارزیابی سیاست ها و راهبردهای بخش کشاورزی در ارتباط اصلاح الگوی تولید و مصرف.
- اصلاح الگوی تولید و مصرف پایدار و تغییرات آب و هوا.

9- کشاورزی و توسعه کارآفرینی:
- جایگاه کار آفرینی در سیاست ها و راهبردهای بخش کشاورزی و سند چشم انداز.
- توسعه کار آفرینی و نظام آموزش عالی در بخش کشاورزی.
- توسعه کار آفرینی و نقش کشاورزی با تاکید بر ایجاد فرصت های جدید کسب و کار.


10- نهادهای مردمی، مشارکت و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی:
- تشکل های تولیدی (عملکرد، چالش ها و فرصت ها) در افق 1404.
- ارزیابی راهبردها و سیاست های برنامه های توسعه از حیث مشارکت های مردمی و تشکل های تولیدی.
- تشکل های تولیدی و توسعه پایدار بخش کشاورزی.مقالات پذیرش شده در همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404