اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

شناخت منابع محیط
- پتانسیل و محدودیت های اقلیمی
- پتانسیل و محدودیت های منابع آب
- پتانسیل و محدودیت های منابع خاک
- پتانسیل و محدودیت های پستی و بلندی و موقعیت جغرافیائی
زراعت و الگوی زراعی
- معرفی ارقام زراعی پر بازده
- معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی، بیماری ها، آفات
- تناوب زراعی
- توسعه زراعت دیم با استفاده از ارقام مقاوم به خشکی
- توسعه محصولات شتوی (پائیزه)
- روش های کشت محصولات صیفی با استفاده از آب کم
- روش های افزایش بهره وری
- فیزیولوژی گیاهان زراعی
- زراعت دیم
آبیاری
- روش های کم آبیاری
- روش های جلوگیری از هدر رفت آب
- روش های افزایش راندمان آبیاری
- معرفی سیستم های آبیاری متناسب با نوع محصولات
- روش های کاهش تبخیر و تعرق
- سیستم های انتقال آب
خاک
- استفاده از کود های بیولوژیک و کود های زیستی و طبیعی
- روش های نوین خاک ورزی
- حفاظت خاک
- تغذیه خاک
- تسطیح اراضی
آفات، بیماری ها و علف های هرز
- مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
- مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها
- کاهش مصرف سموم
- کاهش خسارات و ضایعات محصول
ماشین آلات
- مکانیزاسیون کشاورزی
- کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی
- ماشین آلات کاشت ، داشت و برداشت
بیو تکنولوژی
- کشت بافت
- ریز ازدیادی
مدیریت  پسماند ها و ضایعات
- خرد کردن و جمع آوری بقایای گیاهی
- استفاده از بقایای گیاهی در تغذیه دام
- استفاده از بقایای گیاهی در صنایع

و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی