دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

Second Afzali Pour International Medical Congress

پوستر دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی در شهر کرمان برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محورهای همایش:

1- هماتوپاتولوژی
2- پاتولوژی مغز استخوان
3- پاتولوژی بیماری های التهابی و نئوپلازی
4- پاتولوژی پوست
5- پاتولوژی مفاصل،استخوان و بافت همبندی
6- پاتولوژی تیروئید
7- پاتولوژی سیتولوژی
8- پاتولوژی پستان
9- پاتولوژی دستگاه گوارش
10- پاتولوژی ریه