سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پوستر سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

کشاورزی و توسعه پایدار
 - اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 - تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی 
 - فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 - ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک 
 - علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 - میوه های مناطق معتدله 
 - هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
 - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی 
 - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی 
 - اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار 
 - به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی 
 - ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی 
 - ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی 
 - نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها 
 - نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی 
 - نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار 
 - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 منابع طبیعی و توسعه پایدار 
- مباحث نوین در منابع طبیعی 
- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی 
- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی 
- روشهای پالایش در منابع طبیعی 
- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 
- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری 
- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی 
- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک 
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب 
- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک 
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار 
- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه 
- روشهای مصرف کود در خاک 
- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی 
- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی 
- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات 
- محصولات تراریخته 
- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی 
- زراعت و اصلاح نباتات 
- روشهای جدید به نژادی در گیاهان 
- بیوتکنولوژی ، کشت بافت

مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی 
- صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای 
- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال 
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن 
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی 
- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

 علوم صنایع غذایی 
- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی 
- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی 
- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی 
- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی 
- فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی 
- میکروب شناسی مواد غذایی

 علوم دامی و دامپزشکی 
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار 
- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور 
- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور 
- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور 
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی 
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی 
- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور 
- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی 
- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) 
- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی 
- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام 
- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

علوم شیلات و آبزیان 
- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان 
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار 
- تکثیر و پرورش آبزیان 
- بهداشت و بیماری های آبزیان 
- صید و بهره برداری

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی 
- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی 
- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی 
- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی 
- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی 
- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی 
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی 
- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی 
- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی 
- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت 
- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر 
- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی 
- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی 
- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی 
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

علوم زراعت 
- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت 
- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت 
- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی 
- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت 
- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم 
- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی 
- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

علوم جنگل و مرتع 
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع 
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع 
- جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل 
- مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل 
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی 
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع 
- جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل 
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل 
- پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 
- اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل 
- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع 
- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع 
- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی 
- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام 
- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری 
- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
- کاربرد نانو در علوم کشاورزی
- کاربرد نانو در علوم محیط زیست
- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان 
- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی 
- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی 
- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی 
- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

 بیابان و بیابان زدایی 
- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی 
- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها 
- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان 
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی 
- بیابانزایی و توسعه پایدار 
- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت 
- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی 
- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی 
- طوفان ، صاعقه و ریزگرد 
- کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی 
- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار 
- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت 
- حیات وحش و استفاده چند منظوره

مدیریت انرژی و توسعه پایدار 
- انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... ) 
- انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... ) 
- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف 
- محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد 
- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی 
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست 
- سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی 
- فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی 
- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی 
- روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن 
- نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار 
- راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن 
- تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی 
- شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران 
- بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست 
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار 
- آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید 
- نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور 
- نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی 
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی 
- نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی 
- کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی 
- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم 
- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب 
- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی 
- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت 
- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی 
- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم 
- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات 
- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم 
- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

زیست بوم پایدار و توسعه 
- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار 
- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی 
- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار 
- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها 
- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی 
- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار 
- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

محیط زیست انسانی و توسعه پایدار 
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست 
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی 
- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 
- مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین 
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست 
- تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت 
- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار 
- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

 محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

 - تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
 - مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی 
 - جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) 
 - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار 
 - زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی 
 - مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

 آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک 
- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا 
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی 
- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی 
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار 
- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن 
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

محیط زیست ،آب و فاضلاب 
- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن 
- مهندسی آب و فاضلاب 
- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب 
- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی 
- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر 
- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی 
- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی 
- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده 
- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب 
- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری 
 - اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
-  فضای سبز و محیط زیست شهری
 - شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن 
 - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها 
 - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها 
  - مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها 
 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها 
 - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن 
 - کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست 
 - اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک 
 - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها 
 - اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها 
 - ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری 
 - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست 
 - نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی 
 - اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری


 توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

 - گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
 - گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری 
 - گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی 
 - مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری 
 - استانداردسازی خدمات گردشگری 
 - زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته 
 - گردشگری به عنوان صنعت جایگزین 
 - نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری 
 - گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری 
 - رویکردهای نوین در صنعت گردشگری 
 - فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری 
 - اکوتوریسم و گردشگری معاصر 
 - گردشگری و انرژی های نو و پایدار 
 - آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران 
 - ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری 
 - موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری 
 - نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور 
- گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست 
 - مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری 
 - گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی 
 - گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی 
 - گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت 
 - گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی 
 - استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری 
 - تغییرات آب و هوایی و گردشگری 
- گردشگری مذهبی ، فرهنگی 
 - گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار 
 - گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن 
 - گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری 
 - گردشگری وموسیقی های محلی 
 - نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری 
 - آموزش و تورگردانی گردشگری 
 - گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... (مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری