کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی

کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی

کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۱ توسط اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


شایان ذکر است که تمامی نویسندگان باید فایل های ذیل را با دقت مشاهد نموده و مقالات خود را طبق ساختار مشخص شده به همراه موارد درخواستی از جمله نامه و مشخصات فردی مقاله دهندگان به دبیرخانه همایش ارسال نمایند، در غیر این صورت مقالات به مرحله داوری راه پیدا نخواهند کرد.

  • نامه ارسالی همراه با مقاله
  • مشخصات فردی مقاله دهندگان
  • ساختار مقالات


محورهای همایش:


1.چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کارآفرینی در کتابداری و اطلا ع‌رسانی
2.کارکردهای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در کارآفرینی
3.نوع شناسی کارآفرینی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی
4.زیرساخت های فنی کارآفرینی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی
5.کارآفرینی آنلاین در محیط‌های دیجیتال
6.زیرساخت‌های سیاسی، حقوقی و مقرراتی کارآفرینی در کتابداری و اطلاع‌رسانی
7.تجربیات بین المللی ، ملی کارآفرینی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی
8.مدل بومی برای کارآفرینی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی
9.وضعیت، چالش‌ها و راهکارها کار آفرینی در خصوص بازار کار فارغ‌التحصیلان رشته
10.کارآفرینی در علوم کتابداری و اطلاع رسانی و چشم اندازه توسعه ملی