دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان"

دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان"

پوستر دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان"

دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان" در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- نقش ادبیات بومی در اتحاد و وحدت جامعه
- نقش ادبیات در بازیابی هویت مردم لرستان
- بررسی علل گریز از زبان قومی در لرستان
- نقش ادبیات بومی لرستان در غنای فرهنگی ایران
- آسیب شناسی و شناخت چالش های ادبیات بومی در لرستان
- تجلی ولایت اهل بیت (ع)در ادبیات بومی لرستان
- ادبیات مقاومت در لرستان
- ادبیات فولکولوریک و نقش آن در فرهنگ لرستان
- نقش قصه ها و متل ها در شخصیت پذیری و شخصیت سازی مردم لرستان
- راههای حفظ و احیاء زبان و ادبیات بومی در لرستان