همایش برسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان

همایش برسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان

همایش برسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


 

محورهای همایش:بررسی ادبیات بومی از دیدگاه زیبایی شناسی
بررسی ادبیات بومی از دیدگاه سیاسی و اجتماعی
بررسی ادبیات بومی از دیدگاه فلسفی ، عرفانی ، کلامی
ادبیات بومی و اسطوره
بررسی ادبیات بومی از دیدگاه سبک شناسی
ادبیات بومی و طنز
انواع ادبی و ادبیات بومی
 ادبیات بومی و موسیقی
ادبیات بومی و بررسی های زبانی
 تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات بومی
آسیب شناسی ادبیات بومی
تاثیر طبیعت  و اقلیم در ادبیات بومی
تاثیر پذیری ادبیات بومی از ادبیات ملی
 تجلی ولایت اهل بیت (ع) در ادبیات بومی