کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

پوستر کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی نیکان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

گرایش مدیریت
-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
-افق های نوین در مدیریت 
-چالشهای فرا روی مدیریت 
-مدیریت دانش 
-سیستم ارزیابی متوازن 
-بازریابی وسرمایه گذاری 
-مدیریت نیروی انسانی
-نقش مدیریت در تولید
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت دولتی
-مدیریت آموزش
-مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت
-نقش مدیریت در کارآفرینی
-نقش مدیریت در کشاورزی
-مدیریت بیمه
-مدیریت پروژه
-مدیریت مالی
-مدیریت سرمایه گذاری
-مدیریت دانش
-مدیریت استراتژیک
-سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
-مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها 
-مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها 
-نقش مدیریت در افزایش تولید ملی 
-توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها 
-عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی 
-ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری 
-بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان 
-مدیریت سود در سازمانها 
-مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها 
-توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
-سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
-مدیریت و بهره وری رسانه
-نقش مدیریت در صنعت 
-آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی
-و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت 


گرایش حسابداری
-حسابداری دولتی و پاسخگویی 
-سیستم های اطلاعات حسابداری 
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 
-تولید و حسابداری مدیریت 
-اثر بخشی گرایشات حسابداری 
-حسابداری سرمایه فکری 
-حسابداری محیط زیست 
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری 
-لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها 
-اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی 
-مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی 
-تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت 
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
-روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها 
-استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
-نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری
-کاربرد اینترنت در حسابداری
-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی 
-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
-حسابرسی وچالش های پیش رو 
حسابرسی عملکرد مدیریت 
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی 


گرایش اقتصاد
-فرهنگ و اقتصاد
-اقتصاد مقاومتی
-الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
-محور حماسه اقتصادی
-بخش پولی و مالی
-اقتصاد بین الملل
-اقتصاد و اشتغال
-صندوق توسعه ملی
-گردشگری و اقتصاد
-انرژی و اقتصاد
-کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار
-اقتصاد و جمعیت
-و تمام موضوعات مرتبط با اقتصادمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد