چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

14th Annual Conference of Computer Society of Iran

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ تا ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن کامپیوتر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای ارائه مقاله

مهندسی نرم افزار
نظریه محاسبات
امنیت اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری
تست و ارزیابی سیستم‌های نرم‌افزاری
فناوری اطلاعات و معماری سازمانی
مهندسی وب
پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی
داده کاوی
سیستم‌های نرم‌افزاری
مهندسی نرم‌افزار و روش‌های صوری
مباحث ویژه در مهندسی نرم‌افزار

سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم
هوش مصنوعی و یادگیری
بینیی ماشین و پردازش تصویر
محاسبات نرم
پردازش صوت و سیگنال
شناسیی الگو
پردازش زبان طبیعی
سیستم‌های چند عامله
مباحث ویژه در سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم

شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی
شبکه‌های کامپیوتری
انتقال داده
امنیت شبکه‌های کامپیوتری
محاسبات اینترنتی، مشبک، و خوشه ا‌ی
پردازش موازی و سیستم‌های توزیعی
مدلسازی و ارزیابی کارایی شبکه‌های کامپیوتری
مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی

سیستم‌های دیجیتال
معماری کامپیوتر
سیستم‌های حسابی
قابلیت اطمینان، تحمل‌پذیری اشکال، و آزمون‌پذیری
معماری سیستم‌های موازی
مدلسازی و ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری
مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ
سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
سیستم‌های قابل پیکربندی
فنآوری‌های نوظهور
مباحث ویژه در سیستم‌های دیجیتال

فناوری اطلاعات با تأکید بر شهر الکترونیکی
معماری سیستم های نرم افزاری در شهر الکترونیکی
سیستم های حمل و نقل هوشمند
شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم
ارتباطات سیستم های ترابری هوشمند
مدیریت دانش در شهر الکترونیکی
اندازه گیری کیفی و کمی اثرات شهر الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
مجتمع سازی و جستجوی اطلاعات در شهر الکترونیکی
مباحث ویژه در فناوری اطلاعاتمقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران