سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

13th Annual Conference of Computer Society of Iran

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط انجمن کامپیوتر و دانشگاه صنعتی شریف در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران