دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

10th Annual Conference of Computer Society of Iran

دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۳ توسط انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران