نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

9th Annual Conference of Computer Society of Iran

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۲ توسط انجمن کامپیوتر ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران