دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

12th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر محورهای کنفرانس:
مدیریت منابع آب
آبیاری و زهکشی
هیدرولیک و هیدرولوژی
مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم
کیفیت آب و محیط زیست
مدلسازی آبهای زیر زمینی و سطحی
فن آوریهای نوین در مهندسی آب
حفاظت آب، خاک و گیاهمقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر