دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

2nd National Conference on Urban Architecture and Contemporary Urbanism

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مبانی زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایران معاصر،مبانی فکری در معماری و شهرسازی ایران معاصر،ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی،معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر،معماری و شهرسازی معاصر ایران،گرایش ها و چالش های معماری و شهرسازی معاصر ایران و...