اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

First Conference of Architecture and Urbanism

پوستر اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- ارائه دستاورد هاى پژوهشى محققان و پژوهشگران داخلی در معماری و شهرسازی
- تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده
- معرفى آخرین دستاوردها و فنون معماری و برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهان

 

محورهای همایش:


 معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
  - مبانی نظری اسلام در معماری
 ‌ - نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
  - بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
  - ‌مبانی موجود معماری ایرانی
 ‌ - ابعاد پنهان معماری در اسلام
  - ‌آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
 ‌ - آرمان‌شهر اسلامی
 ‌ - حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
 ‌ - جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
 ‌ - نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
  - مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
 ‌ - نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
 ‌ - تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
 ‌ - تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه َآسیب شناسانه
  - آسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانی
- تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
  - برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)
  - آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدار
  
معماری منظر و هنرهای محیطی
  - جلوه های نو در معماری منظر
 ‌ - چشم انداز شهر
 ‌ - منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
 ‌ - میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
 ‌ - منظر و چشم‌انداز پایدار
 ‌ - اکوتوریسم
 ‌ - آموزش و منظر شهری
 ‌ - شهر و زیباسازی شهر

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
  - داده پردازی در معماری
 ‌ - معماری تعاملی
  - رایانه ابزاری برای ساخت
 ‌ - معماری هوشمند
 ‌ - معماری دیجیتال
 ‌ - معماری پارامتریک
 ‌ - رایانه ابزاری برای طراحی
     
 مدیریت و برنامه ریزی
  - مدیریت استراتژیک
 ‌ - روش ها، فنون و متودولوژی
  - ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
  - ‌سازماندهی پروژه
 ‌ - ابزارهای مدیریت
  - ‌مدیریت و برنامه ریزی پایدار
 ‌ - مدیریت شهری
 ‌ - بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
 ‌ - الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
 ‌ - اصول و مقررات پیمان
 ‌ - مهندسی ارزش
 ‌ - نظارت و ارتقای کیفیت
 ‌ - مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
  - مدیریت شهر الکترونیک
  - مدیریت بحران

انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
  - مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی
  - ضوابط فنی و استانداردها
  - نوآوری و چالش‌های پیش رو
  - هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
  - جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرها
  - الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
- کاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدار
  - محیط زیست و توسعه پایدار در شهر
  - مردم و پایداری اجتماعی
- دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمان ­­های بومی
  - تکنولوژی و پایداری ساختمان
  - کاربرد مصالح نوین
  - مدیریت انرژی
  - مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
  - مدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران

میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار
  - معماری و شهرسازی و گردشگری
  - گردشگری با هویت ایرانی اسلامی
  - فرهنگ و گردشگری
  - رویکردهای نوین در گردشگری 
  - تکنولوژی های نوین در گردشگری 
  - گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
  - معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
  - معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
  - گردشگری  و اقتصاد
  - مدیریت گردشگری
  - گردشگری بومی
  - گردشگری دینی

 بافت ها و آثار تاریخی
- بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
  - بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
- تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
- حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسودهمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران