دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

Second Annual Iranian Agriculture Research Conference

پوستر دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- ارتقا توسعه و ترویج دانش علوم کشاورزی
- معرفی و بررسی آخرین دستاوردهای ملی در حوزه کشاورزی
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه علوم کشاورزی پیرامون توسعه و دانش کشاورزی
- تبیین اهمیت کشاورزی ارگانیک و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه خاص به کشاورزی و مواد غذایی
- معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی
- برگزاری میزگردهای تخصصی

 

محورهای همایش:

علوم و مهندسی آب

- آبیاری و زهکشی
- سازههای آبی
- مهندسی منابع آب
- هواشناسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات
- اصلاح نباتات
- زراعت
- علوم و تکنولوژی بذر
- اگرواکولوژی 

 اقتصاد کشاورزی
- سیاست و توسعه کشاورزی
- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
- بازاریابی محصولات کشاورزی

علوم باغبانی
- میوه کاری
- سبزی کاری
- گیاهان زینتی
- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
- فیزیولوژی  و اصلاح گیاهان دارویی، 
- ادویه ای و عطری
- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
- بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات
- شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 ترویج و آموزش کشاورزی
- ترویج کشاورزی
- آموزش کشاورزی
- نقش ترویج و خدمات مشاوره ای درمدیریت
-پایدار کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
- ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام های نوآوری 
در توسعه کشاورزی
- ارتقای جایگاه و نقش ترویج و آموزش در 
توانمندسازی کشاورزان،تعاونی­ها و 
تشکل­های تولیدکنندگان

 علوم خاک
- شیمی و حاصلخیزی خاک
- فیزیک و حفاظت خاک
- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
- پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
         
 علوم دام و طیور
- اصلاح نژاد دام
- تغذیه دام
- مدیریت دامپروری
- فیزیولوژی دام
- تغذیه نشخوارکنندگان
- تغذیه طیور
- اصلاح نژاد دام
- پرورش زنبور عسل
- پرورش و مدیریت تولید طیور
- علوم طیور

مهندسی تولیدات گیاهی
- تحقیقات نوین در زمینه های تولیدات گیاهی
- مهندسی ژنتیک و تکنولوژی تولید‌ات گیاهی

حشره شناسی کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی
- بیماری شناسی گیاهی
- ریزکرم شناسی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
- طراحی و ساخت
- انرژی های تجدیدپذیر
- فناوری پس از برداشت

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
- مدیریت و تحلیل سامانه ها
- انرژی
- بازیافت و مدیریت پسماند

 بیوتکنولوژی کشاورزی
- تحقیقات کاربردی و نوین در بیوتکنولوژی
- بیوتکنولوژی در محیط زیست
- نانوبیوتکنولوژی در کشاورزی و گیاهان دارویی
- علوم پایه در بیوتکنولوژی کشاورزی
- جنبه‌های حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و ایمنی در بیوتکنولوژی

توسعه روستایی
- توسعه روستایی و اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
- گردشگری و توسعه روستایی
- محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی
- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی
- مباحث ویژه توسعه روستایی و کشاورزی

مدیریت کشاورزی
- مدیریت در علوم و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 مهندسی فضای سبز
- فضای سبز و منظر روستایی
- فضای سبز، منظر و مشارکت مردمی
- فضای سبز، منظر و تکنولوژِی
- فضای سبز، منظر و محیط زیست شهری و طبیعی
- شیوه های نوین منظر سازی و طراحی منظر و فضای سبز