همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها

همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها

همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای ارائه مقاله:1- انقلاب اسلامی و انقلابهای معاصر: انقلاب، نظریه‌ها و مدلها 
2- آسیب شناسی انقلاب اسلامی
3- بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی:
اعتقادات مردم
هنر و فرهنگ عمومی
 اقتصاد کلان و برنامه‌ها
 سیاست خارجی و روابط بین الملل
 رفاه و بهداشت
تولید علم و تمدن‌سازی
قضاوت و دادگستری
4- حکمرانی خوب:
      آزادی
      دمکراسی 
      مردمسالاری دینی
5- آینده پژوهی انقلاب اسلامی

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها