ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۱ اردبهشت ۱۳۹۵ تا ۳ اردبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کردستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران از 1 تا 3 اردیبهشت ماه 1395 توسط دانشگاه کردستان و انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در دانشگاه کردستان برگزار می‌گردد.

 


اهداف کنفرانس:
-ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان در حوزه های مختلف مهندسی آب؛
-دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگذاران و ... مرتبط با حوزه مهندسی آب و ایراد سخنرانی های علمی توسط آنها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ...
-ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه های مختلف مهندسی آب؛
-جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت منابع آب و لزوم توجه به بحران های آب در سال های اخیر و ارائه راهکارهای اساسی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش های مختلف مصرف در کشور؛
برگزاری هم اندیشی، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تبادل نظر و ..

 

محورهای کنفرانس:

محور اصلی کنفرانس پیوند اکولوژیکی با چرخه آب برای پایداری سرزمین است.
-پایداری اکوسیستم های آبی (سفره های آب زیرزمینی، تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها) و چرخه زیستی در حوضه های آبریز
-برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب (IWRM) (آب های سطحی و زیرزمینی) در حوضه های آبریز
-تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژیکی با نیازهای اکولوژیکی در حوضه آبریز
-مدیریت چرخه آب شهری در پیوند با منابع آب محدود موجود در محدوده شهری
-نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب
-مدیریت کیفیت منابع آب، فاضلاب ها و پساب ها و آب های برگشتی
-مدیریت تقاضا و مصرف با مشارکت ذینفعان و بهره برداران
-مدیریت وقایع حدی |(خشکسالی و سیل) و تغییر اقلیم
-ارزش آب و اقتصاد در چرخه هیدرولوژیکی