همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد کتول برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه اهمیت جایگاه زنان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، رشد، پویایی و اعتلای خانواده و جامعه و نظر به تاکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد بر اعتلای جایگاه زنان شایسته و فرهیخته، شورای راهبردی زنان فرهیخته استان گلستان اقدام به برگزاری همایش استانی "سلامت زنان" در 30 تیر ماه 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول نموده است.

 

محورهای همایش:

-تغذیه زنان
-ورزش و سلامت زنان
-حقوق سلامت زنان
-روانشناختی سلامت زنان
-سلامت باروری
-مدیریت، بهداشت و سلامت
-نقش حمایت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در سلامت بانوان
-زن در توسعه سلامت شهری با محوریت محیط زیست
-بهداشت کار و سلامت زنان
-عدالت اجتماعی و سلامت زنان
-خود باوری و اعتماد به نفس و سلامت زنان
-تقابل فرهنگ سنتی و مدرن و سلامت بانوان
-شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و گسترش شبکه های ماهوره ای و سلامت زنان
-زن، ازدواج و خانواده
-توسعه آموزش عالی و سلامت زنان