سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

Third national and Second International congress on Stem cells and Regenerative Medicine

پوستر سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ تا ۱ اردبهشت ۱۳۹۶ توسط سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محور:

• Cellular Plasticity and Reprogramming 
• Gene Networks and Epigenetics 
• Cells for Therapeutic Development, Disease Modeling, & Drug Discovery 
• Cell Migration and Engraftment 
• Innovative MSC Therapies 
• Gene Therapy and Stem cells 
• Stem Cells and Cancer 
• Opportunities and Challenges for Cell Therapy Commercialization 
• Clinical Translation and Regenerative Medicine 
• Ethical and Moral Issues in Regenerative Medicine 
• Frontiers in Tissue Engineering 
• Immunotherapy - Revolution in Disease Treatments