کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت استراتژیک
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک
-تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه خاص به مدیریت استراتژیک
-معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت استراتژیک

 

محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی:
-رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
- استراتژی های رقابت و همکاری
- مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
- استراتژی سرمایه انسانی، دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
- استراتژی تکنولوژی، نوآوری، کارآفرینی و مدل کسب و کار
- مدیریت استراتژیک در عمل: همراستاسازی، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
- حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

  محورهای ویژه:
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در صنعت خدمات مالی
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی