هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

7th Students Mining Engineering Conference

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۸ تا ۳ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی سهند و انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه سهند در شهر تبریز - شهر جدید سهند برگزار گردید.