دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

2nd Regional Conference on Mining Engineering

دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در شهر سوادکوه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن