اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

The First Regional Conference of Mechanical Engineering

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین در شهر نائین برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک