نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ تا ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور استان قم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

-آموزش، خلاقیت و هوشمندسازی
-فلسفه برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی 
-روش های نوین تدریس
-کاربرد آموزش الکترونیک در نظام آموزشی
-آموزش سواد رسانه ای در نظام آموزشی
-تاثیر فناوری در برنامه ریزی با رویکرد تحول نظشام آموزشی
-جنبه های خلاقیت در برنامه ریزی با رویکرد تحول در نظام آموزشی
-توسعه اقتصادی و تحول نظام آموزشی
-روی آورد دینی و معنوی در تدوین کتب درسی 
-تحلیل انتقادی نظام آموزشی
-توسعه اجتماعی و تحول نظام آموزشی

محورهای ویژه همایش:
-ارزشیابی و تحلیل سیستم های آموزشی دانشگاه پیام نور
-ارائه الگوی متناسب با نظام آموزشی و تحلیل برنامه های درسی
-جهانی شدن و تهیه و تدوین کتب درسی دانشگاه پیام نور