همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

پوستر همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر فارسان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

مطالعه میزان آگاهی عمومی از انواع مختلف مهارتهای زندگی با رویکرد به سبک زندگی اسلامی ایرانی و اثرگذاری آن در جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی نقش منتفذین ،معتمدین و ریش سفیدان در میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی و راهکارهای احیاء و بهره مندی مثبت از ظرفیت این نهاد مدنی 
بررسی علل و عوامل و راهکارهای کنترل بزه نزاع دسته جمعی و جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 
بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 
واکاوی میزان تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر آسیبهای اجتماعی و جرایم و راهکارهای مرتبط 
بررسی راهکارهای کنترل و هدایت تعصبات قومی و تاثیر آنها بر جرایم و آسیبهای اجتماعی 
مطالعه علل و عوامل ، میزان اختلافات و دعاوی خانوادگی و راهکارهای پیشگیری از آنها
بررسی برنامه ارتقای سرمایه اجتماعی و ارتباطات سالم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بررسی میزان تاثیر سنن و آداب زندگی بومی – محلی بر جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی نقش مراکز آموزشی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 
مطالعه نقش ابزارهای رسانه ای و ارتباطی نوین در جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی میزان تاثیر متقابل اختلافات خانوادگی و جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی میزان درآمد و اشتغال و ... بر جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی رابطه توریسم ( گردشگری) با جرایم و آسیبهای اجتماعی 
 بررسی میزان تاثیر مهاجرت های شغلی بر جرایم و آسیبهای اجتماعی 
بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 
بررسی نقش زنان در کنترل آسیبهای اجتماعی