اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار

1st National Conference on Sustainable Architecture

اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش معماری پایدار

محورهای همایش:

الف - ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن.
ب - معماری پایدار و نسبت آن با آرمان شهر.
ج - ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی.
د - مصالح و فراورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار.
ه - فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی، انسانی و انرژی در زمان احداث.
و - صرفه جویی انرژی در ساختمان.
ز - جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار.
ح - معرفی نمونه ها و مصداقها (نمونه های اجرا شده و طرحهای اجرا نشده).
ط - زیبایی شناسی و هماهنگی اجزا با کل مجموعه.مقالات پذیرش شده در اولین همایش معماری پایدار