دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد در تاریخ ۲۴ اردبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


 اقتصاد بازرگانی
- اقتصاد صنعتی
- اقتصاد انرژی
 - اقتصاد سنجی
- اقتصاد پولی
- اقتصاد کشاورزی
- اقتصاد مدیریت
- اقتصاد محیط زیست
- اقتصاد منابع
- اقتصاد شهری و روستایی
- اقتصاد برنامه ریزی
- اقتصاد بخش عمومی
- تجارت بین الملل
 
- راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
- توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
- اقتصاد و تولید ملی
- سرمایه گذاری و تولید ملی
- توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
- رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد کشاورزی
- توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
 - توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
 
 
- مباحث نوین در حسابداری
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
- شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه
- رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی
- حسابداری و فناوری اطلاعات