سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

The third National Conference of modern management and sustainable planning in Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

علوم مدیریت نوین :
-     مدیریت دولتی
-     مدیریت مالی و بازرگانی
-     مدیریت صنعتی
-     مدیریت آموزشی
-     مدیریت اجرایی
-     مدیریت ورزشی
-     مدیریت استراتژیک
-     مدیریت و برنامه ریزی
-     مدیریت تکنولوژی
- مدیریت فناوری اطلاعات
- مدیریت شهری
- مدیریت امور فرهنگی
- مدیریت محیط زیست
- مدیریت کارآفرینی
- مدیریت MBA
- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
- مدیریت بحران
- مدیریت ریسک
- مدیریت انرژی
- مدیریت و توسعه پایدار
 

برنامه ریزی پایدار:
-    برنامه ریزی پایدار گردشگری
-    برنامه ریزی پایدار و آمایش سرزمین
-    برنامه ریزی پایدار طراحی و مدیریت
-    برنامه ریزی پایدار شهری
-    برنامه ریزی پایدار روستایی
-    برنامه ریزی پایدار منطقه‌ای
-    برنامه ریزی پایدار توسعه اقتصادی
-    برنامه ریزی پایدار سیستمهای اقتصادی
-    مدیریت پایدار تصمیم گیری و سیاستگذاری
- برنامه ریزی و توسعه پایدار همه جانبه

محورهای ویژه:
-چالش های فراروی مدیریت نوین و پایدار در ایران
-چالش های فراروی برنامه ریزی پایدار در ایران
-مدیریت دانش و توسعه پایدار در ایران
-مدیریت نوین و اقتصاد مقاومتی در ایران
-مدیریت نوین و خروج از بحران در ایران