جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی در تاریخ ۱ اردبهشت ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه‌ی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای موضوعی جشنواره:
 
- معرفی سعدی به‌عنوان یکی از مفاخر ادبی، فرهنگی ایران
- توجه به مفاهیم و مضامین اخلاقی در آثار شیخ اجل سعدی شیرازی
- پردازش کاربردی به مفاهیم موجود در بوستان و گلستان سعدی
- آموزه‌های سعدی و آثارش بر انسان معاصر
- احوال، آثار و شخصیت سعدی

موضوع مقالات:

- بررسی شیوه‌های تعلیم در آثار سعدی
- بررسی تأثیر قرآن و حدیث در آثار سعدی
- زیبایی شناسانه‌ی آثار سعدی
- بررسی شیوه‌های وصف در سخن سعدی
- بررسی بازتاب آثار سعدی در ادبیات جهان
- آسیب‌شناسی سامانه‌های آموزشی در آثار سعدی
- بررسی تأثیر سعدی بر ادبیات معاصر
- بررسی و نقد پژوهش‌های سعدی شناسانه
- بررسی سبک آثار سعدی
- حکمت و اخلاق در آثار سعدی
- نقد حکایت‌های اخلاقی، آموزشی گلستان و بوستان سعدی
- تصحیح مقابله‌ای بیت، شعر یا حکایتی از سعدی
- سعدی از نگاه خاور‌شناسان
- تأثیر سعدی از شاعران پیش از خود
- بررسی دگرگونی‌های زمانه در آثار سعدی
- بررسی تأثیر ادبیات عرب بر آثار سعدی
- بررسی جهان‌بینی سعدی با نگرش به آثارش
- بررسی آثار سعدی بر اساس نظریه‌های ادبی معاصر
- حکمت و اخلاق در آثار سعدیمقالات پذیرش شده در جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی