همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

Language Studies & Cultural Social Political Academic Scienific Occupational Development

پوستر همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدمراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


Main Topics:

 Themes
Language Studies & Cultural Development
Language Studies & Social Development
Language Studies & Political Development
Language Studies & Academic/scientific Development
Language Studies & Occupational / Professional Development

Sub-themes
Language Teaching and social,economic,and cultural development
Translation studies and social,economic,and cultural development
Discourse studies and social,economic,and cultural development

Testing
Curriculum developmen
Second/ Foreign language learning